Om föreningen

Vilka är vi? Hur startade verksamheten?

Vi är en politiskt och religiöst obunden fadderbarnsförening som arbetar
tillsammans med Canini Health Trust i Athi River, Kenya. Vi har en fungerande
organisation med en styrelse här i Sverige och en styrelse i Athi River.
Vi har funnits som registrerad organisation sedan 1994, men verksamheten
startade redan 1990, då Gillian, syster till Mary Lindström från Lugnås,
arbetade på Flying Doctors och bad om ekonomisk hjälp till ett sjukt barn. Hon
byggde sedan och drev ett äldreboende på sina föräldrars farm, där hon blev
ombedd att ta hand om fem föräldralösa barn, vars föräldrar dött i AIDS. Hon
ordnade boende och skolundervisning för dem på farmen. Många i Sverige
hade anmält intresse för att bli faddrar och hon tog därför kontakt med
socialarbetare och kyrkan i Athi River för att nå de mest behövande barnen där.

Vad har hänt sedan dess?

Material till hjälpverksamheten har skickats till Kenya i omgångar, bl. a.
skickades 1995 en container med symaskiner, en tvättmaskin, kläder,
sjukvårdsutrustning m.m.
Föreningen har även med bidrag från Radiohjälpen (Världens barn) byggt två
skolbyggnader för 60 barn. Den första stod klar i början av 2006 och den andra,
för de mindre barnen, uppfördes under 2014.
Skolan strävar efter att bli självförsörjande vad gäller mat och i anslutning till
skolan finns två växthus, gåvor från donatorer i Sverige och Kenya, där man
odlar grönsaker och frukt. Även höns, kor och getter finns på farmen.
En viktig insats var att borra en brunn, vilket kunde genomföras år 2012, med
hjälp från Radiohjälpen. Fram till dess var vattenförsörjningen ett stort
problem.

Vilken är vår målsättning?

Vi vill erbjuda möjlighet för utsatta barn i Athi River att skaffa sig en utbildning.
Det är deras möjlighet till att kunna skaffa sig ett meningsfullt liv, anser vi.
Barnen går inte bara i skola på farmen, de bor där och blir omhändertagna. För
att de inte ska förlora kontakten med sina familjer och släktingar tillbringar de
loven tillsammans med dem.
På skolan får barnen undervisning under årskurs 1 – 8 och sedan stöder vi dem
under ytterligare fyra år, då de går på Secondary School på andra orter. De som
sedan har möjlighet att fortsätta på universitet/högskola kan söka stipendier
men kan behöva stöd till boende. Andra får hjälp att ta sig till yrkesskolor.
De första barnen som kom till Canini fungerar nu som mentorer åt de yngre
barnen. De kommer på besök, leker med barnen och bidrar med gåvor.

Hur finansierar vi verksamheten?

Fadderbarnsavgiften är 400 kr/månad, men många delar på ett fadderskap.
Inför jullovet skickar vi en gåva på 100 kr, som används till något som just det
barnet behöver. Därutöver finansieras verksamheten med hjälp av gåvor från
privatpersoner, företag och församlingar.

Hur håller vi kontakt med våra fadderbarn?

Vi skriver brev direkt till fadderbarnen, vi skickar e-post till föreståndaren på
skolan, som vidarebefordrar den till barnen eller lämnar vi brev till en
kontaktperson i styrelsen.
Vi har även möjlighet att besöka barnen på farmen, där boende ordnas i det
f.d. äldreboendet och intilliggande byggnad. Mary Lindström anordnar resor dit
varje år, vanligen i november, och då ges även möjlighet att åka på safari t.ex.

Kontakt: Informatör Mary Lindström, tfn 070-642 34 97

e-post: athi.lindstrom@comhem.se

Plusgiro: 8301435-7